Tanec bez hranic

Taneční soutěž bez hranic od mladých pro Vás! 16. až 18. května 2008

Záznam připravuje

Logo GateTV

Spřízněné www

Náš banner

Tanec bez hranic banner

Anketa

Tancujete?

Ano, velmi rád! (1336)
 

Statistika

SVČ Fokus NJ

Cílem Střediska volného času Fokus, Nový Jičín je různorodá, ba přímo barevná nabídka volnočasových aktivit pro širokou veřejnost bez omezení věku.
SVČ Fokus nesoustředí svou činnost pouze na děti a mládež, ale tvoří programy i pro dospělé a celé rodiny. Své schopnosti nabízí široké veřejnosti bez jakéhokoliv omezení.
Po zkušenostech s organizováním akcí pro postižené spoluobčany cítí v současné době nutnost vybudování bezbariérových přístupů do kluboven a učeben.
Interní i externí pracovníci se starají o 1400 dětí ve stovce kroužků a klubů. Jeho akce navštíví ročně několik desítek tisíc lidí.
Jeho hlavní oporou je město Nový Jičín, dále spolupracuje s mateřskými, základními i středními školami, neziskovými organizacemi města, sportovními kluby a dalšími.

Infocentrum:
http://www.fokusnj.cz
fokusnj@fokusnj.cz
tel.: 556 710 088
       731 478 355
 
2008; Václav Kula